Osteopati
osteopatböckerbild

 

 

 

Vad är osteopati?

Osteopatin anser att hälsa och livskvalité påverkas både av kroppens funktion och dess omgivning och sammanhang.

Denna alternativa metod etablerades i mitten av 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still.

Inom Osteopatin fokuserar man på att optimera kroppens funktion och därigenom de faktorer som skapar hälsa.

Osteopatin är en manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling.

Man behandlar kroppen som helhet och försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått.

Genom förbättrad belastning och ledfunktion påverkas hela kroppen, muskelspänningar avtar, blodcirkulationen och

nervsystemet stimuleras så att kroppens självläkande system kan fungera optimalt.

 

 

 

 

Osteopati är en filosofi som grundar sig på 4 principer:

  • Människan är en helhet
  • Kroppen är självreglerande och självläkande
  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer
  • Rationell behandling baseras på dessa principer 

Vanliga besvär hos de som söker tid hos osteopat:

- Ryggont

- Nacke och axlar - stelhet/smärta

- Huvudvärk och migrän

- Muskel- och ledvärk

- Mag- och tarmbesvär

- Andnings- och luftrörsbesvär

- Stressrelaterade problem

- Gravid- och förlossningsrelaterade besvär

- Käkledsproblem 

- Sömnproblem 

- Hållningsproblem 

- Trötthet 

- Yrsel 

- Cirkulations-störningar 

- Nervinklämningar 

- Lymfstas 

 

 

 

Hur går en behandling till?

 

Vid första besöket tas full anamnes för att få en så klar bild som möjligt av patientens sjukdomshistoria, hälsa och livsstil.

Undersökningen består av att observera hållning och rörelsemönster, medicinska tester, neurologiska tester m.m.

Efter detta ställs en arbetsdiagnos och en lämplig behandlingsplan.

 


  • Första besöket 60 min 900:-


  • Återbesök 45 min  850:-

 

 

Eftersom utgångspunkten för osteopati är att varje människa är unik, krävs det olika behandlingsmetoder för att återställa kroppens balans. Gemensamt för dessa är att osteopaten alltid arbetar direkt på patientens kropp med sina händer och att inga redskap eller instrument används.

 

 Dock bör understrykas att det är filosofin, sättet att se på människan, sättet att länka ihop symtom och undersökningsfynd samt det hälsofrämjande perspektivet som är osteopati.


 

Frågor?

Fyll i formuläret så kontaktar jag dig!


 
 
 
 
unsplash